YoutubeFacebookLinkedinTwitter

   apple app2


    homojen


liangyou 03

   

     single_banner_rliangyoutx


ee_prog_banner

bf_prog_banner


 

 CD 收聽下載                                   <<返回

 

   zhuang 11026cheng 11026  福音系列     yue 11026 jian 11026

 

 

        2 135山上寶訓

 

      《山上寶訓》 八福                                       陳宗清牧師 主講

 

       《山上寶訓》是最偉大的老師 “耶穌”教導門徒的天國真理的精髓,

          是基督徒在生命的內容和生活的表現上應具備的基本素質,是每個重

          生得救的信徒新生命的體現,更是門徒靈命成長不可或缺的重要教誨。

          讓我們一起來學習並追求愛神愛人、榮神益人、討神喜悅的蒙福生活。

                                                            

 

 

         {music}images/mp3/fuyin/bafu{/music}

 

 

                                                                                                                                                                            <<返回